Pod koniec lat siedemdziesiątych przy nowo zbudowanej kopali węgla kamiennego „Pniówek” w Pawłowicach zaczęło powstawać Osiedle mieszkaniowe i dlatego proboszcz miejscowej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela ks. Gerard Wochnik widząc potrzebę budowy nowego kościoła w 1983 r. i poinformował o tym ks. Bp. Herberta Bednorza. Ksiądz bp. Ordynariusz odpowiadając, przesłał pismo polecające rozpoczęcie starania się o nowy kościół. Jednocześnie dekretem z dn. 3.I.1984 r. posłał do Pawłowic ks. Jana Kapuścioka mającego zająć się organizacją duszspasterstwa na Osiedlu.

Po zakończeniu odwiedzin duszpasterskich i rozpoznaniu sytuacji, dnia 16 stycznia 1984 roku zwrócono się do naczelnego Gminy w Pawłowach z prośbą o zezwolenie na budowę kaplicy mszalnej z zapleczem Katechetycznym. Odpowiedź wyrażającą zgodę otrzymano 23 lutego 1984 roku. Wtedy rozpoczęto starania o parcelę. Postanowiono ją zlokalizować przy ul. Polnej na gruncie p. Eugeniusza Pająk. Właściciel chętnie ofiarował ją pod kościół, ale ponieważ był to teren V szkód górniczych i nie wyrażono na nią zgody. Wybrano pole własności p. Domina, ale ten nie wyraził zgody na sprzedaż, podobnie jak państwa: państwo, Śmieja, Bociarz a potem również Dymek.

Wreszcie wybór padł na działkę o powierzchni 61 arów z Państwowego Funduszu Ziemi dzierżawioną przez p. Tetla ( dzierżawa była mu przyznana za pole zabrane pod budujące się bloki mieszkalne na osiedlu.) Nie sprzeciwiał się i tym samym pierwsza trudność została pokonana. Termin spisania umowy jednak przedłużał się z przyczyn obiektywnych – wybory nowych władz rady narodowej. Po uzyskaniu wielu potrzebnych zaświadczeń ustalono termin spisania umowy o dzierżawę na dzień 23 listopad 1984 roku, ale notariusz p. Spek stwierdził że sprawa jest prowadzona niezgodnie z przepisami, dlatego termin w powyższym temacie przesunięto na 6. XII 1984 roku. W Wodzisławiu okazało się jednak, że ks. Kapuściok załatwił wszystko zgodnie z Dziennikiem Ustaw.

W niedziele 16 grudnia 1984 roku o godzinie 16 poświęcono parcelę i postawiono tam krzyż. Aktu tego dokonał ks. Proboszcz Gerard Wochnik przy udziale budowniczego ks. Jana Kapuścioka i rzeszy mieszkańców Pawłowic wsi i osiedla. Zimą 1984/1985 roku gromadzono materiały do wybudowania budynku – zaplecza, oraz zlecono wykonanie projektu kościoła inż. p. S. Niemczykowi.

Następnie załatwiono formalności związane z ogrodzeniem, uzbrojeniem terenu oraz uzyskaniem gruntu na drogę dojazdową do parafii. Pan Domin odsprzedał za symboliczną sumę pas ziemi od ulicy Polnej.

W dniu 23 lipca 1985 roku rozpoczęto budowę kaplicy mszalnej. Budowa trwała niecałe dwa miesiące i 29 września 1985 roku ks. Bp. Janusz Zimniak przybył ją poświęcić. Teraz rozpoczęto starania o utworzenie nowej parafii. W tym celu ks. Proboszcz Gerard Wochnik zwołał Radę duszpasterską aby ustalić granice nowej parafii.