Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany dzieciom w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 14.00. Nauki przedchrzcielne odbywają się w III piątek miesiąca o godz. 18.00 w salkach katechetycznych.

Najbliższe terminy:

- nauka: 14.IV.2023, chrzest 16.IV.2023
- nauka: 19.V.2023, chrzest 21.V.2023
- nauka: 16.VI.2023, chrzest 18.VI.2023


Rodzice zgłaszają chrzest dziecka w kancelarii z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zabierają ze sobą z kancelarii parafialnej formularz zgłoszeniowy dziecka do chrztu. Formularz wypełniony dostarczamy na naukę przedchrzcielną, która odbywa się w piątek przed niedzielą chrztu + dokumenty ( zaświadczenia rodziców chrzestnych).

Rodzicem chrzestnym może być osoba wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

  • Biała szata - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie. Biała szata symbolizuje, że dziecko po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu, i przyoblekło się w Chrystusa. Rodzice i chrzestni mają troszczyć się by dziecko tę nową godność zachowało nieskalaną aż po życie wieczne.
  • Świeca chrzcielna - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.