"Zgodnie z kanonem 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego w każdej parafii winna być powołana Rada do spraw Ekonomicznych w składzie 3 - 5 członków w zależności od wielkości parafii."

"Zadaniem Rady jest:

  • troszczyć się o dobra materialne, które umożliwiłyby Kościołowi realizację jego misji,
  • pomagać proboszczowi parafii w tym wszystkim co dotyczy administracji dobrami parafialnymi, nieruchomościami, dobrami ruchomymi i rezerwami finansowymi."

"Członkami Rady winny być zasadniczo osoby świeckie, będące praktykującymi katolikami, cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i zorientowane w problemach ekonomiczno - finansowych."

"Zaleca się, by przynajmniej jeden członek Rady był równocześnie członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej, aby zapewnić współdziałanie obu Rad."

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej:

  • Ks. Proboszcz
  • Bandyk Teresa
  • Goik Zdzisław
  • Rakus Marian