Dekanalne dni skupienia dla narzeczonych odbywają się w II niedzielę każdego kwartału czyli: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Przypominamy że Nowożeńcy pół roku wcześniej zgłaszają w kancelarii fakt chęci zawarcia związku małżeńskiego oraz przynoszą wszelkie wymagane dokumenty do kancelarii.

TERMINY:

11.XII.2022

12.III.2023

11.VI.2023

10.IX.2023

10.XII.2023

 

 

Ważne ! Wszelkie informacje dotyczące dni skupienia (bądź zmian terminów) są również podawane w OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH. Prosimy na bieżąco je śledzić.

 

PLAN DNIA SKUPIENIA:

14.30   Rozpoczęcie wspólną modlitwą w dolnym kościele
14.45   Konferencja
16.00   Zakończenie

W PONIEDZIAŁEK i we WTOREK po Dniu Skupienia nauki przedślubne w DOLNYM KOŚCIELE o godzinie 18.00.

 

  •     Dyplom Studium Przedmałżeńskiego
  •     Metryka chrztu św. wydana w ostatnich 3 miesiącach
  •     Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC
  •     Dowód Osobisty
  •     Świadectwa ukończenia religii
  •     Zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
  •     Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego
  •     Zaświadczenie z Dnia Skupienia dla narzeczonych

Narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do Biura Parafialnego na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Wcześniej ustalić dzień spisania protokołu. Narzeczeni muszą mieć ukończone 18 lat.

Polecamy wszystkim narzeczonym przeżycie takich warsztatów. Sami braliśmy w nich udział (Rybnik). Polegają one na 9 spotkaniach podczas których prowadzi się dialog z narzeczonym + odrobienie zadania domowego (rozmowa na zadany temat). Jest to niezwykły czas poznawania drugiej osoby, jej oczekiwań, systemu wartości, metod naturalnego planowania rodziny, wspólnej wizji małżeństwa, domu rodzinnego, rozwiązywania problemów finansowych, płodności, seksualności itp.

Warsztaty obejmują nauki przedślubne i dzień skupienia.

Są też organizowane warsztaty weekendowe w Czechowicach, dla tych którym czas nie pozwala na cotygodniowy przyjazd do Katowic lub Rybnika.

Więcej informacji o metodzie dialogowej i samych warsztatach znajdziecie na stronach:

www.narzeczeni.katowice.pl oraz http://www.rodzina.archidiecezja.katowice.pl/

Jeśli chodzi o Rybnik, warsztaty współprowadzi duszpasterz akademicki ks. Rafał Śpiewak: namiary

Pozdrawiamy, Iza i Jacek

 

http://przednamimalzenstwo.pl/

https://www.facebook.com/przednamimalzenstwo