" Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca." (Jan Paweł II)

Róże Różańcowe są grupami modlitewnymi. Każda grupa Róża składa się z 20 osób wspólnie odmawiających codziennie cały różaniec. Róży przewodzi zelatorka lub zelator, odpowiedzialni za zmianę tajemnic, kompletność grupy, a także za systematyczne odmawianie całego różańca przez Różę. Róże odmawiają codziennie różaniec w intencjach ogólnych, najczęściej miesięcznych, dotyczących całego kościoła, parafii, misji, diecezji itp., lub w intencjach osobistych, za członków Róży, za osoby, które prosiły o modlitwę lub sprawy, które polecono ich intencji.

Róże Różańcowe są nie tylko wspólnotą modlitewną, ale i ludzką. Wspólnota ludzka, to wzajemne wspieranie się członków Róży w codziennych sprawach zarówno osobistych, czy rodzinnych, jak też w działaniu na rzecz wspólnoty parafialnej. Odprawiane są również Msze święte w intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.

Osoby odpowiedzialne za  róże różańcowe :

  • Kwaśniewska Cecylia
  • Bagnowska Amelia
  • Wiatrok Izabela
  • Goik Irmina
  • Kasperowicz Robert

Opiekunek duchowym jest ks. Proboszcz Piotr Kuczera