- liczy ok. 20 osób

- opiekunem Rady jest ks. Proboszcz

- Rada Parafialna jest wybierana co 5 lat przez parafian, stanowi grupę doradczą dla duszpasterzy

- spotkania odbywają się minimum 2 razy w roku

- ostatnie zaprzysiężenie członków RP miało miejsce 18.06.2012