Legion Maryi jest apostolskim ruchem katolików świeckich. Powstał w Irlandii w 1921 roku, a swoją nazwę zapożyczył od legionu rzymskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że powstał 44 lata przed ogłoszeniem soborowego „Dekretu o apostolstwie świeckich”. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff, żyjący w latach 1889-1980. Obecnie Legion działa na wszystkich kontynentach świata, skupiając 2 mln członków aktywnych i 10 mln tzw. członków wspierających.

Legioniści opierają swoją duchowość na pokorze i pobożności Maryi, działają pod duchowym przewodnictwem kapłanów, służą pomocą duchową wszystkim, którzy są w potrzebie - odwiedzają samotnych i chorych w domach, szpitalach i zakładach opieki społecznej, pracują wśród ludzi uzależnionych. Celem Legionu Maryi jest uwielbienie Boga i zdobycie świętości jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku. Ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca św. Jana Pawła II, Legion Maryi wznowił skutecznie swą działalność. Obecnie istnieje już w wielu diecezjach. Główne ośrodki są w Warszawie, Lublinie, Zamościu, Katowicach.

W naszej parafii Legion Maryi został utworzony w grudniu 2013 roku. Liczy 5 legionistów czynnych i 2 wspierających. Kierownikiem duchowym jest Ks. Proboszcz Piotr Kuczera. Cotygodniowe spotkania modlitewne, podczas których odmawiane są modlitwy legionowe i różaniec, odbywają się w każdy czwartek ok godz. 17:45  po wiecznej mszy św. w salce Domu parafialnego.