Sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież klas III Gimnazjum. Przygotowanie do Sakramentu odbywa się przez cały rok szkolny. Oprócz uczestnictwa w katechezie szkolnej, młodzież uczestniczy raz w miesiącu w spotkaniach w grupie, uczestniczy również we mszy św. w I piątek miesiąca poprzedzającej sakrament pokuty. Młodzież otrzymuje indeksy.

Dorośli, którzy nie przystąpili do sakramentu bierzmowania z różnych względów zgłaszają się indywidualnie do końca września w kancelarii parafialnej i tam ustalają formę indywidualnego przygotowania.

Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii odbywa się : DSC 1421hhhh

I NIEDZIELA MAJA - I Rocznica I Komuni Św.

II NIEDZIELA MAJA - I Komunia Św. Klasa III A

III NIEDZIELA MAJA - I Komunia Św. Klasa III B

IV NIEDZIELA MAJA - Komunia Św. Klasa III C

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest na prośbę chorego lub rodziny.

Jeden spośród siedmiu sakramentów - sakrament namaszczenia chorych - przewidziany jest dla ciężko chorych.

Chory lub ktoś z jego otoczenia wzywa kapłana, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą (Wiatyk). Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby.

O namaszczeniu chorych czytamy w Liście św. Jakuba:
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany dzieciom w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 14.00. Nauki przedchrzcielne odbywają się w III piątek miesiąca o godz. 18.00 w salkach katechetycznych.

Najbliższe terminy:

- nauka: 16.II.2024, chrzest 18.II.2024
- nauka: 15.III.2024, chrzest 17.III.2024
- nauka: 19.IV.2024, chrzest 21.IV.2024


Rodzice zgłaszają chrzest dziecka w kancelarii z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zabierają ze sobą z kancelarii parafialnej formularz zgłoszeniowy dziecka do chrztu. Formularz wypełniony dostarczamy na naukę przedchrzcielną, która odbywa się w piątek przed niedzielą chrztu + dokumenty ( zaświadczenia rodziców chrzestnych).

Rodzicem chrzestnym może być osoba wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

  • Biała szata - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie. Biała szata symbolizuje, że dziecko po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu, i przyoblekło się w Chrystusa. Rodzice i chrzestni mają troszczyć się by dziecko tę nową godność zachowało nieskalaną aż po życie wieczne.
  • Świeca chrzcielna - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

 

Z sakramentu pokuty i pojednania można skorzystać codziennie 30 minut przed każdą Mszą świętą.


"Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości." 1 J 1, 10.9