Sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież klas III Gimnazjum. Przygotowanie do Sakramentu odbywa się przez cały rok szkolny. Oprócz uczestnictwa w katechezie szkolnej, młodzież uczestniczy raz w miesiącu w spotkaniach w grupie, uczestniczy również we mszy św. w I piątek miesiąca poprzedzającej sakrament pokuty. Młodzież otrzymuje indeksy.

Dorośli, którzy nie przystąpili do sakramentu bierzmowania z różnych względów zgłaszają się indywidualnie do końca września w kancelarii parafialnej i tam ustalają formę indywidualnego przygotowania.