Parafialny Zespół Charytatywny zajmuje się udzielaniem pomocy potrzebującym parafianom. W kręgu zainteresowania Zespołu znajdują się: rodziny wielodzietne i potrzebujące pomocy, chore dzieci, osoby samotne i starsze wiekiem. Zespół pozyskuje środki na pomoc z kolekt na cele charytatywne, przez zbiórki pieniężne przed kościołem oraz ze sprzedaży świec adwentowych i chlebów wielkanocnych. Członkowie Zespołu biorą udział dwa razy w roku w Dniach Skupienia. W naszej parafii w zespole charytatywnym zaangażowanych jest 9 osób są to :

 

 


    •  

  • Kasperowicz Halina
  • Adamczyk Marzena
  • Siudzińska Halina
  • Kulesza Monika
  • Sachs Małgorzata
  • Turek Marzena
  • Pędziwiatr Anna

Opiekun : ks. Proboszcz Piotr Kuczera