• Ofiara na tacę dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne sióstr Karmelitanek i  Wizytek w Archidiecezji katowickiej.

 

  • W poniedziałek 3 lutego o godzinie 9.00 prosimy chętnych panów do demontażu stajenki i dekoracji bożonarodzeniowej.

 

  • We wtorek  4 lutego wspominamy św. Agatę. W tym dniu w czasie Mszy świętej rannej i popołudniowej  będziemy święcić chleb.

 

  • W środę 5 lutego  zapraszamy młodzież klas VIII  przygotowującą się  do przyjęcia sakramentu bierzmowania na spotkanie  o godz. 17.45  w Dolnym  Kościele. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w tych spotkaniach, jako warunku do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

  • W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek  miesiąca. Zachęcamy wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

 

  • W  piątek 07 lutego  o godzinie 18.30 w dolnym Kościele spowiedź święta dla młodzieży klas VII i VIII, którzy przygotowują   się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. O godzinie 19.00 Msza święta młodzieżowa w Górnym Kościele.

 

  • Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych z możliwością przekazania przez wiernych 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych. Fundacja Caritas Katowice prosi wiernych o podarowanie 1% swojego podatku na cele charytatywne związane z Caritas archidiecezjalną. Przypomnijmy, że dzieła naszej lokalnej Caritas to:Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Hospicja, Świetlice dla dzieci, Domy dziennego Pobytu dla Seniorów, Noclegownie, Środowiskowe Domy Samopomocy, Turnusy rehabilitacyjne i inne formy wspomagania najuboższych.

 

  • Wszystkim Ofiarodawcom, Dobrodziejom i  Darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie za okazywaną troskę i pomoc materialną na rzecz parafii i Kościoła. W sposób szczególny słowa podziękowania kierujemy do osób, które posprzątały naszą świątynię na dzisiejszą niedzielę.

 

  • Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z Kościoła. Do nabycia jest  nowy numer Gościa Niedzielnego w cenie 6 zł., Mały Gość Niedzielny dla dzieci w cenie 5 zł., Tak Rodzinie, Anioł Stróż dla najmłodszych, a także pozostałe czasopisma religijne.

 

Obchody liturgiczne tygodnia

 

Poniedziałek - Wspomnienie św. Błażeja, bpa i męczennika

Środa - Wspomnienie św. Agaty, dz. i męczennicy

Czwartek - Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.  

Niedziela - V NIEDZIELA ZWYKŁA