• Ofiara na tacę  dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie. Dziękujemy za wszystkie złożone ofiary.

 

  • Od dziś rozpoczynamy II część okresu Wielkiego Postu, mającą charakter pasyjny. Począwszy od V Niedzieli Wielkiego Postu aż do końca Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży.

 

  • W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszamy wiernych do korzystania z życia sakramentalnego, szczególnie spowiedzi świętej.

 

  • Za tydzień w niedzielę 05 kwietnia   przeżywać będziemy Niedzielę Palmową Męki Pańskiej.

 

  • Zbliżają się dni świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. W związku ze stanem epidemii koronowirusa w naszym kraju prosimy usilnie wiernych o zapoznanie się z nowym zarządzeniem  Ks. Abpa katowickiego do sprawowania Posługi Duszpasterskiej i Liturgicznej w najbliższych tygodniach. Zarządzenie jest od czwartku umieszczone na stronie internetowej parafii. Bardzo prosimy aby stosować się do wszystkich zarządzeń.

 

  • Już dziś zachęcamy wiernych do korzystania z sakramentu pokuty. Prosimy, aby nie odkładać spowiedzi świętej na ostatni moment przed samymi świętami.

 

  • Za tydzień ofiara na tacę  będzie przeznaczona na cele parafialne.

 

  • Wierni nadal mogą korzystać z dyspensy udzielonej przez Bpa diecezjalnego od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej w kościele i uczestniczyć duchowo za pośrednictwem środków masowego przekazu. Wierni w tym czasie nie składają ofiary materialnej na potrzeby parafii. Prosimy  aby wierni dokonywali przelewu na konto parafii dobrowolnej ofiary, która przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie kościoła i całego zaplecza parafii. Wierni realizują tym samym 5 przykazanie kościele, które brzmi, że  " Wierni troszczą się o potrzeby  wspólnoty kościoła". Numer konta parafii, na które możemy wpłacać ofiary   podany jest na stronie internetowej parafii. W tytule wpłaty wpisujemy na cele kultu religijnego.

 

  • Wszystkim Ofiarodawcom, Dobrodziejom i  Darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie za okazywaną troskę i pomoc materialną na rzecz parafii i Kościoła. W sposób szczególny słowa podziękowania kierujemy do osób, które posprzątały naszą świątynię na dzisiejszą niedzielę.