Pod koniec lat siedemdziesiątych przy nowo zbudowanej kopali węgla kamiennego „Pniówek” w Pawłowicach ( później w Jastrzębiu) zaczęło powstawać osiedle mieszkaniowe i dlatego proboszcz miejscowej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela ks. Gerard Wochnik widząc potrzebę budowy nowego kościoła w 1983r.poinformował o tym ks. Bp. Herberta Bednorza. Ksiądz bp. Ordynariusz odpowiadając, przesłał pismo polecające rozpoczęcie starań o nowy kościół. Jednocześnie dekretem z dn. 3.I.1984r. posłał do Pawłowic ks. Jana Kapuścioka mającego zająć się tą sprawą.

Po zakończeniu odwiedzin duszpasterskich i rozpoznaniu sytuacji, dnia 16 stycznia 1984 roku zwrócono się do naczelnego Gminy w Pawłowach z prośbą o zezwolenie na budowę kaplicy mszalnej z zapleczem Katechetycznym. Odpowiedź wyrażającą zgodę otrzymano 23 lutego 1984 roku. Wtedy rozpoczęto starania o parcelę. Postanowiono ją zlokalizować przy ul. Polnej na gruncie p. Eugeniusza Pająk. Właściciel chętnie ofiarował ją pod kościół, ale ponieważ był to teren V szkód górniczych nie wyrażoną na niej zgody. Wybrano pole własności p. Domina, ale ten nie wyraził zgody na sprzedaż, podobnie jak państwa: państwo, Śmieja, Bociarz a potem również Dymek. U tych ostatnich zmarł nagle ojciec bez sporządzenia testamentu i rodzina nie była zdecydowana, a czas naglił.

Wreszcie wybór padł na działkę o powierzchni 61 arów z Państwowego Funduszu Ziemi dzierżawioną przez p. Tetla ( dzierżawa była mu przyznana za pole zabrane pod budujące się bloki mieszkalne na osiedlu.) Nie sprzeciwiał się i tym samym pierwsza trudność została pokonana. Termin spisania umowy jednak przedłużał się z przyczyn obiektywnych – wybory nowych władz rady narodowej. Po uzyskaniu wielu potrzebnych zaświadczeń ustalono termin spisania umowy o dzierżawę na dzień 23 listopad 1984 roku, ale notariusz p. Spek stwierdził że sprawa jest prowadzona niezgodnie z przepisami, dlatego termin w powyższym temacie przesunięto na 6. XII 1984 roku. W Wodzisławiu okazało się jednak, że ks. Kapuściok załatwił wszystko zgodnie z dziennikiem ustaw.

W niedziele 16 grudnia 1984 roku o godzinie 16 poświęcono parcelę i postawiono tam krzyż aktu tego dokonał ks. Proboszcz Gerard Wochnik przy udziale budowniczego ks. Jana Kapuścioka i rzeszy mieszkańców Pawłowic wsi i osiedla. Zimą 1984/1985 roku gromadzono materiały do wybudowania budynku – zaplecza oraz zlecono wykonanie projektu kościoła inż. p. S. Niemczykowi.

Następnie załatwiono formularz związane z ogrodzeniem, uzbrojeniem trenu oraz uzyskaniem gruntu na drogę dojazdową do parafii. Pan Domin odsprzedał za symboliczną sumę pas ziemi od ulicy Polnej (spisania umowy dokonano 5. V. 1986 roku.), a p. Dymek załatwiono ustnie odstąpienie pasa ziemi o szerokości 4 metrów od ulicy Szkolnej.

W dniu 23 lipca 1985 roku rozpoczęto budowę kaplicy mszalnej. Budowa trwała to niecałe dwa miesiące i 29 września 1985 roku ks. Bp. Janusz Zimniok przybył ją poświęcić. Teraz rozpoczęto starania o utworzeniu nowej parafii. W tym celu ks. Proboszcz Gerard Wochnik zwołał całą radę duszpasterską w celu aby ustalić nową parafię.