- ok. 16 chłopców i dziewczynek (w wieku 4-16 lat)

- opiekunem grupy jest ks. Damian

- spotkania w każdą sobotę o godz. 10.00, w salkach katechetycznych

- animatorkami grup są: Karolina, Agnieszka

- przyjęcie medalików ma miejsce 8.12, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

- w ferie zimowe i wakacje dzieci biorą udział w rekolekcjach

Dzieci Maryi 2017