duchowa adopcjadd

Jeśli jesteś zainteresowany przyjęciem Duchowej Adopcji - możesz to zrobić !

 Duchowa Adopcja jest modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu dziesiątki różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy; w roku 1987 została przeniesiona do Polski. Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji a także pomaga ludziom młodym kształtować charakter f walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Duchowa Adopcja to 9-miesięczna modlitwa (1 dziesiątka różańca) w intencji dziecka zagrożonego aborcją.

Formuła prywatnego składania przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

"Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
ja (.....imie.....)
postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ...... , biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:
- odmawiać codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
- codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
- wypełniać moje dobrowolne postanowienia w intencji tego dziecka.
AMEN."


TEKST CODZIENNEJ MODLITWY

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

By zasięgnąć więcej informacji zapraszamy serdecznie na stronę www.duchowa-adopcja.pl