PRZEDSTAWIAMY PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH RODZIN W PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PAWŁOWICACH 2019/2020

 

1.  17.XI.2019 / Niedziela / - godz. 14.00

Ul. Dąbkowa 4 – 37, Ul. Krucza 119 - 13

 

2.  18.XI.2019 / Poniedziałek / - godz. 15.00

Ul. Słowików 1 – 51, Ul. Krucza 2 - 82

 

3.  19.XI.2019 / Wtorek / - godz. 15.00              

Ul. WP 1  A – D, WP  10 / 1,  WP 10 / 2   

     

4.  20.XI.2019 / Środa / - godz. 15.00

Ul.  WP 1 E - H         

 

5.  22.XI.2019 / Piątek  / - godz. 15.00

Ul. Wodzisławska 89 - 61

 

6.  23.XI.2019 / Sobota / - godz. 14.00

Ul. Kręta 2 -14, ul. Wodzisławska 66 - 36   

 

7.  24.XI.2019 / Niedziela /- godz. 14.00           

Ul. Nowa, Poprzeczna, Skowronków

 

8.  25.XI.2019 / Poniedziałek / - godz. 15.00

Ul. Wąska 4 – 26, Wąska 2 D - A

 

9.  26.XI.2019 / Wtorek / - godz. 15.00             

Ul. Polna 54, 56, 37, 35, 15, 15 B, 13  C, 12 J

 

10.  27.XI.2019 / Środa / - godz. 15.00

Ul. Kręta 1  A - D

 

11.  28.XI.2019 / Czwartek / - godz. 15.00

Ul. Kręta 1 E - H 

       

12.  29.XI.2019 / Piątek / - godz. 15.00      

Ul. Wesoła 2 - 28 

                                                  

13.  30.XI.2019 / Sobota / - godz. 14.00 

Ul. Polna 29  A - D

 

14.  1.XII.2019 / Niedziela / - godz. 14.00     

Ul. Polna 28  A - D

 

15.  2.XII.2019 / Poniedziałek / - godz. 15.00 

Ul. Prosta, Pieczarkowa, Szkolna, Pukowca

 

16.  3.XII.2019 / Wtorek / - godz. 15.00           

Ul. Polna 27  A – D

 

17.  4.XII.2019 / Środa / - godz. 15.00                

Ul. Orzechowa - domki, Orzechowa 2, Wąska 1 E - F

 

18.  5.XII.2019 / Czwartek / - godz. 15.00     

Ul. Polna 26  A - D

 

19.  6.XII.2019 / Piątek/ - godz. 15.00           

Ul. Polna 25  A - D 

                                                 

20.  7.XII.2019 / Sobota / - godz. 14.00

Ul. Krucza 10  A - D

 

21.  8.XII.2019 / Niedziela/ - godz. 14.00     

Ul. Polna 24  A – D

 

22.  9.XII.2019 / Poniedziałek / - godz. 15.00   

Ul. Polna 23  A – D

 

23.  11.XII.2019 / Środa/ - godz. 15.00                  

Ul. Polna 22  A – D

 

24.  12.XII.2019/ Czwartek/ - godz. 15.00            

Ul. Polna 21  A - D

 

25.  13.XII.2019 / Piątek / - godz. 15.00               

Ul. Polna 20  A - D

 

26.  14.XII.2019 / Sobota / - godz. 14.00             

Ul. Polna 20 E - H

 

27.  15.XII.2019 / Niedziela/ - godz. 14.00                        

Ul. Polna 19  A - D

 

28.  16.XII.2019 / Poniedziałek / - godz. 15.00               

Ul. Polna 19 E - H

 

29.  17.XII.2019 / Wtorek / - godz. 15.00                         

Ul. Polna 19 I – J,  20 I - J

 

30.  18.XII.2019 / Środa/ - godz. 15.00                            

Ul. Polna  18  A - D

 

31.  19.XII.2019 / Czwartek/ - godz. 15.00                     

Ul. Polna 18 E - H

 

32.  20.XII.2019/ Piątek / - godz. 15.00          

Ul. Polna 18 I – J,  17 I - J

 

33.  21.XII.2019 / Sobota/ - godz. 14.00                          

Ul. Polna 17  A – D

 

34.  22.XII.2019 / Niedziela/ - godz. 14.00                      

Ul. Polna 17 E - H

 

35.  23.XII.2019 / Poniedziałek / - godz. 15.00               

Ul. Wąska 1  A - D

 

36.  27.XII.2019 / Piątek / - godz. 15.00                       

1. Ul. Górnicza 1  A - D                 

2. Ul. Górnicza 1 E - H

 

37.  28.XII.2019 / Sobota / - godz. 14.00                           

Ul. Górnicza 2  A - D

 

38.  29.XII.2019 / Niedziela / - godz. 14.00                       

Ul. Górnicza 2 E - H

 

39.  30.XII.2019/ Poniedziałek /- godz. 15.00                   

Ul. Górnicza 11, 4  A - B , 6  A - B

 

40.  02.I.2020 / Czwartek / - godz. 15.00                           

Ul. Górnicza 5  A - D

 

41.  03.I.2020 / Piątek / - godz. 15.00                                 

Ul. Górnicza 6  C - F

 

42.  04.I.2020 / Sobota/ - godz. 14.00                                

Ul. Górnicza 7  A - D

 

43.  05.I.2020/ Niedziela/-godz. 14.00                                

Ul. Górnicza 8  A - B, 9  A - B

 

44.  06.I.2020/ Poniedziałek / - godz. 15.00                     

Ul. Górnicza 9  C - F

 

45.  07.I.2020/ Wtorek/ - godz. 15.00                                 

Ul. Górnicza 10  A - D

 

46.  08.I.2020/ Środa/ - godz. 15.00                                  

Ul. Górnicza 12  A – D,  20 B i 20 C

 

47.  09.I.2020/ Czwartek/ - godz. 15.00                            

Ul. Górnicza 13  A - D

 

48.  10.I.2020 / Piątek / - godz. 15.00                               

Ul. Górnicza 14  A - D

 

49.  11.I.2020/Sobota/ - godz. 14.00                                

Ul. Górnicza 15  A - D

 

50.  12.I.2020 / Niedziela / -godz. 14.00                        

Ul. Górnicza 16  A - D

 

51.  13.I.2020 / Poniedziałek/ - godz. 15.00                  

Ul. Górnicza 16 E - G

 

NIEDZIELA  19.I.2020  - KOLĘDA  DODTKOWA OD GODZINY 14.00