4dd0c74edb649 o

W sobotę, 12 maja o godz. 10.00 jedenastu diakonów z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przyjmie w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla święcenia prezbiteratu. Szafarzem sakramentu będzie metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Wiernych archidiecezji katowickiej serdecznie zapraszam do wytrwałej modlitwy, aby kandydaci rozpoczynający dziś rekolekcje, świadomi, iż to Duch Święty prowadzi misję Kościoła, z Jego pomocą podjęli się wyłącznej służby Ewangelii; sprawowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, i budowania eklezjalnej wspólnoty.   

Wiedząc, że każde powołanie to „dar i tajemnica”, z wdzięcznością przyjmujemy dar powołanych i gorliwie modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa. Wołajmy do Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo! Wołajmy wytrwale, aby powołani mieli odwagę pójść za głosem Powołującego, który nieustannie wzywa: Pójdź za mną!    

Wielu powołanych znajduje się w grupie tegorocznych maturzystów. Dlatego w tych dniach wspieramy na modlitwie wszystkich zdających egzaminy maturalne, aby nie tylko zdali celująco egzamin, ale też w dojrzały sposób rozeznali swoje życiowe powołanie i podjęli odpowiednie studia. Szczególnym ośrodkiem studiowania w naszym regionie jest Uniwersytet Śląski, obchodzący w tym roku 50-lecie istnienia. W jego strukturach istnieje wiele wydziałów, w tym także Wydział Teologiczny, w którym kształcą się przyszli duchowni i wierni świeccy, pragnący włączyć się w dzieło ewangelizacji.     

Drodzy Maturzyści!

Niech Duch Święty prowadzi was w rozeznaniu życiowego powołania i misji; niech Duch mądrości i rozumu pomoże wam w odkryciu życiowego projektu, abyście potrafili jak najlepiej służyć budowaniu rodziny ludzkiej i tej szczególnej wspólnoty jaką jest Kościół.

Zapraszam do szczególnej modlitwy podczas liturgii święceń. Zapraszam zwłaszcza rodziny i przyjaciół neoprezbiterów, młodzież, służbę liturgiczną, członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz parafie, z których pochodzą przygotowujący się do święceń diakoni.

 

Źródło: http://www.archidiecezja.katowice.pl/_