Plan Rekolekcji Wielkopostnych w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach

dla Parafii, Młodzieży gimnazjalnej i Szkoły Podstawowej. 10 -14. II. 2016

 

TEMAT: MIŁOSIERNI JAK OJCIEC

 

ŚRODA 10. II.2016. POPIELEC

8.00 Msza święta z nauką ogólną I posypaniem popiołu dla Parafian

9.30 Msza święta dla Gimnazjum z obrzędem posypania głów popiołem

11.00 Msza święta dla Szkoły Podstawowej z obrzędem posypania głów popiołem

15.00 Okazja do spowiedzi świętej

16.00 Msza święta z nauką ogólną i posypaniem popiołu

18.00 Msza święta z nauką ogólną i posypaniem popiołu

 

CZWARTEK PO POPIELCU 11.II.2016.

8.00 Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych

9.30 Nauka dla Gimnazjum

11.00 Nauka dla dzieci klas IV - VI

12.30 Nauka dla dzieci klas 0 - III

16.30 Okazja do spowiedzi świętej

17.00 Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych

18.00 Nauka stanowa dla KOBIET

 

PIĄTEK PO POPIELCU 12.II.2016.

8.00 Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych

9.30 Nauka dla Gimnazjum

11.00 Nauka dla dzieci klas IV - VI

12.30 Nauka dla dzieci klas 0 - III

16.15 DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych i młodzieży z modlitwą za ++ zalecanych

16.30 Okazja do spowiedzi świętej

17.00 Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych

18.00 Nauka stanowa dla MŁODZIEŻY

 

SOBOTA PO POPIELCU 13.II.2016.

8.00 Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych

10.00 Droga Krzyżowa dla dzieci

11.00 Msza święta dla chorych z udzielaniem sakramentu chorych / Błogosławieństwo LOURDZKIE/

16.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

17.00 Msza święta z KAZANIEM

18.00 Nauka stanowa dla MĘŻCZYZN

 

NIEDZIELA 14.II.2016. I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Msze święte z Kazaniem : 7.30, 9.30,11.30,17.00

Błogosławieństwo na zakończenie Rekolekcji z możliwością uzyskania Odpustu Zupełnego

16.15 GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym